Presentem la memòria d'activitats addicionals, recursos i materials aconseguits gràcies el suport econòmic de l'AMPA en el curs 22-23

Presentem la memòria de recursos i materials aconseguits gràcies el suport econòmic de l'AMPA en el curs 21-22

En el següent documnet trobareu la memòria d'Activitats i materials gràcies al suport de l'AMPA, Diputació de Barcelona, i Ajuntament de Mataró que a través de diferents subvencions ajuda a l'AMPA de l'escola poder tirar endavant curs rera curs unes activitats i projectes per millorar l'atenció educativa i pedagògica per tot l'alumnat de l'escola.

Presentem la memòria de recursos i materials aconseguits gràcies el suport econòmic de l'AMPA per aquest curs 2020-2021.

Clica aquí pe veure el document

En el següent PDF podeu veure una explicació del conjunt d'activitats adicionals, espectacles, sortides, materials que s'han pogut realitzar i fer al llarg del curs gràcies, principalment,  al suport de l'AMPA de l'escola, l'Ajuntament de Mataró i la Diputació de Barcelona.

CLICA AQUÍ!!