Programació Anual de centre en versió excel unificat entre les escoles de Mataró. 

Tots els documents adjunts són interns de centre. 

La programació anual de centre ha estat validada per la titularitat del centre, inspecció i aprovada en Consell Escolar.

Clica aquí per accedir al document

Clica aquí per veure-la en PDF

Programació General de Centre amb l'annex del Pla d'Actuació de Centre pel curs 20-21. Per la casuística especial d'aquest curs l'esborrany de la PGAC va ser presentada en Consell Escolar el 4 de setembre. El document definitiu ha estat presentat als membres del Consell Escolar i a inspecció durant la segona quinzena del mes d'octubre. 

                                                                                            

    PGAC 20-21                                         ANNEX PLA D'ACTUACIÓ DE CENTRE

PGAC del curs 2018 2019, presentada a Consell Escolar el 10 d'octubre.