La Programació General Anual de Centre és un instrument que operativitza el Projecte de Direcció (objectius que es planteja l’equip directiu) i el Projecte Educatiu del Centre, al llarg d’un curs escolar i en el qual es concreten els objectius prioritaris a treballar.

 

PGAC 17-18

 

 

PEC reelaborat els anys 2000-2001.

Actualment està en procés de renovació.


 

Les NOFC són  el conjunt de normes, acords i decisions d'organització i funcionament que s'adopten per fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permeti assolir els objectius proposats en el PEC i en la PGC.

 

 Clica Aquí per obrir el DOC

Gràcies el suport de l'Ampa de l'escola, l'Ajuntament de Mataró i la Diputació de Barcelona, durant el curs 16-17, els nens i nenes de l'Arboç han pogut gaudir d'una sèrie d'activitats, sortides i teatres.

També s'ha pogut comprar una sèrie de materials que ajuden a dur a terme activitats lúdiques i pedagògiques per a tots els alumnes de l'escola gràcies al suport de l'AMPA. 

Adjuntem la memòria on es hi ha recollit el resum.

Organigrama on es mostren els engranatges de funcionament entre els diferents professionals i institucions entorn a l'escola.

CLICA AQUÍ PER VEURE'L