logopèdia

Vídeo explicatiu dels Jocs de Falda com a estratègia per a treballar la comunicació.

Projecte realitzat per a professionals de l'escola d'e.e. l'Arboç el 2010-11, amb el suport de la Fundació el maresme i la realització d'alumnes del tecnoCampus Mataró.

Xerrada Com i Lltge

Xerrada adreçada a pares, mares i professionals sobre conceptes bàsics de la comunicació, llenguatge i el treball específic que es porta a terme a l’escola l’Arboç en aquesta àrea. Es van detallar els objectius de cada nivell de la comunicació i es va explicar  com es treballen a l’escola i els resultats individualitzats que es busquen en cada infant. Es va recordar que la comunicació està present al llarg de la jornada escolar, des de que arriben els infants, fins que marxen, no només durant les sessions de logopèdia, i que tot l’equip multidisciplinar treballa per potenciar les capacitats comunicatives dels nens/es en les diferents situacions d’interacció que es van presentant al llarg del dia.

La logopèdia a la nostra escola es centra, principalment, en la Comunicació a tots els nivells ja que la gran part del nostre alumnat està mancat de parla oral i, la totalitat, amb trastorns del llenguatge.

Per tant, el gran objectiu és vetllar perquè tots els alumnes, a partir de les seves capacitats, puguin expressar sentiments, emocions, preferències, idees, pensaments de la manera més comunicativament possible.

La nostra actuació, pot estar centrada dins l’aula, conjuntament amb la tutora, com a nivell individual amb l’alumne.

El tipus de treball a realitzar amb l’alumne dependrà de les capacitats individuals podent ser:

  • Prèvies comunicatives
  • Valoració, introducció i aprenentatge d’un Sistema Alternatiu i/o Augmentatiu a la Comunicació (S.A.A.C)
  • Ús de comunicadors estàtics i/o dinàmics amb síntesi de veu.

A més a més, el departament de logopèdia porta a terme:

  • Creació de tot tipus de materials i plafons pels alumnes que utilitzen S.A.A.C pel seu accés al currículum ja sigui a nivell d’aula, a nivell d’activitats conjuntes, com a nivell d’activitats d’escola (festes populars, etc.)
  • Mantenir contacte amb altres logopedes de la zona del barcelonès a través de Dincat.
  • Assessorament a cassos i a consultes tècniques. (SEEM)

Actualment l’equip de logopèdia de l’escola està format per dues logopedes.