Memòria anual de centre del curs 22-23

Memòria Anual de centre validada per la titularitat del centre, inspecció i Consell Escolar.

Clica aquí per accedir al document

Memòria de centre anual del curs 19-20. Aquest document recull la memòria final i genèrica de l'activitat que s'ha dut al centre, a tots nivells, al llarg del curs escolar 2019- 2020.

 

MAC 19-20