Les NOFC són  el conjunt de normes, acords i decisions d'organització i funcionament que s'adopten per fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permeti assolir els objectius proposats en el PEC i en la PGC.

 

 Clica Aquí per obrir el DOC