• L'horari de funcionament de l'escola d'escolarització bàsica és de 9:00 del matí a 17:00 de la tarda.
  • Les tutores, algunes educadores i alguna especialista fan horari partit (de 9h a 13h i de 15h a 17h).
  • De 13h fins les 15h l'alumnat està atès per l'equip de suport de migdia.
  • Es recomana que l'entrada i sortida a l'escola de l'alumnat que no faci servir transport escolar sigui entre les 8:45-9:15 i 16:30-17h per poder seguir la dinàmica escolar.
  • Quan per malaltia o qualsevol altra causa, no es pugui assistir a l'Escola, cal comunicar-ho al Centre.
  • El darrer dia del 1r i del 3r trimestre es fa jornada intensiva de 9 a 15h.