Xerrada Com i Lltge

Xerrada adreçada a pares, mares i professionals sobre conceptes bàsics de la comunicació, llenguatge i el treball específic que es porta a terme a l’escola l’Arboç en aquesta àrea. Es van detallar els objectius de cada nivell de la comunicació i es va explicar  com es treballen a l’escola i els resultats individualitzats que es busquen en cada infant. Es va recordar que la comunicació està present al llarg de la jornada escolar, des de que arriben els infants, fins que marxen, no només durant les sessions de logopèdia, i que tot l’equip multidisciplinar treballa per potenciar les capacitats comunicatives dels nens/es en les diferents situacions d’interacció que es van presentant al llarg del dia.