Aquest curs el Grup Flexible de Llenguatge, compost per alumnat de Bombers i Artistes, han fet enquestes.

La més recent ha estat una sobre el dia Internacional de la Dansa:

TRAPELLES, COMPANYIA DE TEATRE - DIA INTERNACIONAL

També us volem fer 5 cèntims de com ho fem i amb quins objectius:

Quin procés seguim?

-       Primerament plantegem el tema a l’alumnat i segons la seva resposta d’interès o no, tirem endavant o bé modifiquem el tema (és important tenir present que sigui el tema que sigui, nosaltres podem continuar treballant els mateixos objectius que tenim programats)

-       Després plantegem les preguntes i les mirem a l’aula (les llegim per entendre què preguntarem)

-       Anem a fer l’enquesta: internament es posen d’acord de qui comença i amb l’step ens presentem, enunciem què volem, preguntem i esperem resposta. La resposta l’anem anotant fent pals en un document que portem i anem observant què ens responen. Agraïm la col·laboració i marxem.

-       Un cop ja hem acabat de fer l’enquesta, hem de fer el buidatge: rellegim cada possible resposta i comptem quants pals tenim en cada opció.

-       Amb el buidatge fet, amb el suport dels plafons i/o comunicadors, entre tots anem fent una petita notícia informant dels resultats i entre tots treiem una petita conclusió.

Així doncs una pila de coses:

-       Comunicació i Llenguatge:

-       Torns de diàleg

-       Ús de l’step

-       Potenciem l’ús del llenguatge oral

-       Potenciem l’ús del SAC de cada alumne

-       Fem èmfasi en determinat vocabulari (segons el tema i què preguntem)

-       Treballem les funcions del llenguatge

-      

-       Habilitats Cognitives:

-       Atenció sostinguda i dividida

-       Memòria a curt i mig plaç

-       Planificació

-       Fer inferències i hipòtesis (què ens diran?...)

-       Llenguatge matemàtic

-       Conceptes com: més, menys, molts, caps,...

-       Numeració: comptatge

-       relació grafia - número

-       a nivell quantitatiu depèn de les quantitats que surten.

-       Comparació

-       Planteig i resolució d’un problema

-      

-       Desenvolupament personal i relacions:

-       l’espera

-       arribar a acords

-       controlar les emocions

-       com ens movem pels passadissos

-       expressions socials

-      

Així doncs, fer enquestes i la posterior notícia és una manera més de treballar de forma global i cooperativa, partint d’un interès i una situació d’aprenentatge, acostant a l’alumnat a un aprenentatge significatiu, motivacional i funcional