El 21 de febrer va ser el dia Internacional de les Llengües Maternes.

El grup flexible de Llenguatge ha fet una notícia sobre les llengües maternes. Van demanar a les famílies que diguessin quina era la seva llengua materna i que enviessin un T’ESTIMO! dit tal i com ho diuen a casa.

Amb aquesta activitat vam aprofitar per treballar la A i la U. I trobar els símbols ESTIMAR i T’ESTIMO en els plafons de comunicació.

 

Enllaç al sites: 

https://sites.google.com/view/trapelles-companyia-de-teatre/not%C3%ADcies/dia-internacional#h.lkidrnfv4j9l

A  nivell d'escola general, gràcies a la col·laboració de les famílies, s'ha elabot un racó amb elements de les diferents cultures que convivim a l'escola . Els diferents elements (roba, utensilis, bandera, contes, instruments...) ha permès experimentar, conèixer i conversar sobre la diversitat cultural que ens envolta i fer-ho més proper a tot l'alumnat de l'escola.