L'Equip de professionals de l'IFE de cura d'animals i espais verds:

  • Edu Cacho ........... Tutor de 2n.
  • Maria Magallón ...  Turora de 1r.
  • Jose Molina ........  Tècnic d'Integració Social.
  • Laura Comí ........   Mestra Taller especialista.

Coordinador de l'etapa ...................................... Edu Cacho

Persona de referència i lligam amb l'entitat ...... Gemma Pallarès

Directora del centre escolar................................ Cristina Carol

Sorts-directora .................................................... Maria Traid

Inspecrora de Serveis Educatius ....................... Alba Oliveras

Referent de l'EAP .............................................. Anna Canet