Presentem la memòria d'activitats addicionals, recursos i materials aconseguits gràcies el suport econòmic de l'AMPA en el curs 22-23