Escolaritat obligatòria

  • Aportació familiar de soci entitat  ........................................................        45,00€ (12 mesos)
  • Servei de menjador (part no subvencionada) ......................................         57,40€ (10 mesos)
  • Serveis escolars (clínics; treball social; suport TAC, etcs ......................         60,00€ (10 mesos)
  • Matriculació: .........................................................................................        42,00€ (un únic pagament al mes de juliol)
  • Servei transport escolar: ......................................................................        Gratuït alumnat de fora de Mataró. Alumnat de Mataró gestionat a través de beca.   

 

 

Escolaritat post-obligatòria (IFE)

  • Aportació familiar de soci entitat  ........................................................          45,00€ (12 mesos)
  • Material ...........................................................................................      225,000€  (3 pagaments de 75€)
  • Serveis escolars .............................................................. ......................        60,00€ (3 pagaments de 20€)
  • Matriculació: .........................................................................................          45,00€ (un únic pagament al mes de juliol)

 

Quotes aprovades en Consell Escolar.