L'Escola d'Educació Especial l'Arboç és una escola concertada pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i la titularitat és de la Fundació Maresme. 

La Fundació privada el Maresme pro persones amb discapacitat intel·lectual és una entitat d’iniciativa social sense afany de lucre que promou i impulsa la integració social i la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual de la comarca del Maresme i de les seves famílies. 

La Fundació procura donar resposta a les necessitats i demandes d’aquest col·lectiu organitzant una àmplia xarxa de serveis i centres que ofereixen una atenció amb continuïtat. 

La Fundació el Maresme va ser constituïda el 28 de novembre del 1994 continuant la tasca iniciada l’any 1966 per l’associació Patronat pro persones amb disminució psíquica del Maresme. Està inscrita amb el núm. 875 al Registre de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i qualificada de benèfica de tipus assistencial. 

Els​ ​valors que mouen la Fundació el Maresme són: 

● El Respecte 

● La Professionalitat 

● La Transparència 

● El Compromís 

● L’Acolliment 

 

La missió de la Fundació és impulsar i fer respectar els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual, fer-les visibles a la societat, reclamar i afavorir la seva participació activa i acompanyar-les en el seu procés vital d’adaptació, creixement i inclusió social. 

 

L’Escola d’Educació Especial l’Arboç és un servei educatiu creat l’any 1978 concertat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. L’escola d’Educació Especial l’Arboç és una escola laica, catalana, plural, acollidora, creativa, innovadora i respectuosa. 

 

L'Escola l'Arboç atén a infants i joves, en edat escolar, des dels 3 als 21 anys, amb varis diagnòstics que els comporten afectacions neurològiques importants les quals interfereixen greument el seu procés de desenvolupament i aprenentatge. Tots ells presenten discapacitat motriu de diferent tipus i magnitud, afectant seriosament la funció comunicativa i d'interacció amb l'entorn, com també l'autonomia personal a diferents nivells (desplaçaments, control cefàlic, deglució, manipulació...). En molts casos apareixen associats trastorns sensorials (visuals i auditius), trastorns de l'estructura de personalitat, però sempre amb dèficit cognitiu. Estem parlant doncs de pluridiscapacitat.