Presentem la memòria de recursos i materials aconseguits gràcies el suport econòmic de l'AMPA en el curs 21-22