Aquest dissabte 5 de març, tot l'equip de l'escola va estar present en una sessió formativa a mans de la psicòloga Mònica Recio per tractar tot de temes en torn a l'acompanyament emocional que necessiten el nostre alumnat tenint en compte diferents prismes. 

En general, s'ha valorat positivament aquestes sessions formatives grupals que acosta a l'equip cap a un treball més compartit més enllà de l'euip d'atenció més directa de les situacions treballades.