El grup de tutores més qui va voler sumar-se de l'escola, ahir dimarts, va rebre una formació telemàtica a mans del Dr. Àngel Alsina Pastells, catedràtic de Didàctica de les Matemàtiques a la Universitat de Girona. Les seves línies d'investigació estan centrades en l'ensenyament i l'aprenentatge de les matemàtiques a les primeres edats i en la formació del professorat. Ha publicat nombrosos articles científics i llibres sobre qüestions d'educació matemàtica, i ha portat a terme múltiples activitats de formació permanent del professorat de matemàtiques en tota la geografia espanyola i a Amèrica Llatina.

 Sota el títol Processos cognitius recurrents per treballar els primers coneixements matemàtics intuïtius, la formació va estar centrada en oferir un marc base amb una estructura clara dels processos cognitius comuns implicats en el desenvolupament del pensament matemàtics a través d'un munt d'activitats en contextos i materials propers a tot infant.

Aquesta formació ens dona un punt de partida a tot un treball pedagògic intern de centre entorn al treball en l'àmbit matemàtic des de qualsevol nivell.