Programació General de Centre amb l'annex del Pla d'Actuació de Centre pel curs 20-21. Per la casuística especial d'aquest curs l'esborrany de la PGAC va ser presentada en Consell Escolar el 4 de setembre. El document definitiu ha estat presentat als membres del Consell Escolar i a inspecció durant la segona quinzena del mes d'octubre. 

                                                                                            

    PGAC 20-21                                         ANNEX PLA D'ACTUACIÓ DE CENTRE