En el següent documnet trobareu la memòria d'Activitats i materials gràcies al suport de l'AMPA, Diputació de Barcelona, i Ajuntament de Mataró que a través de diferents subvencions ajuda a l'AMPA de l'escola poder tirar endavant curs rera curs unes activitats i projectes per millorar l'atenció educativa i pedagògica per tot l'alumnat de l'escola.