Des de l’anunci de suspensió de les classes anunciat el passat dijous dia 12 de març de 2020, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha estat desenvolupant l’esmentat pla d’acció per a la seva posada en marxa immediata. http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/Pla-centres-educatius-en-linia.pdf