Segons la Llei, tots els nens tenen dret a rebre una educació adequada a les seves capacitats i una assistència sanitària en condicions, segons el seu grau d´afectació.

   La millora de la qualitat assistencial i la millora de la qualitat de vida fan que nens amb problemes de dependència total, que passaven llargues estades als hospitals, avui visquin a casa seva i vagin a l´escola, però quan es desestabilitzen de la seva malaltia, deixen a les famílies i als professionals dels Centres Educatius en estat de vulnerabilitat.

   Per aquest motiu, des de fa uns anys, hi va haver la demanda per part de les Escoles d´Educació Especial, de la figura de la infermera, dins el marc escolar.

ROL DE LA INFERMERA

 • Detecció i resolució de problemes de salut, relacionats amb la dependència i l´adaptació d´aquests infants dins l´àmbit escolar i familiars, realitzant, per tant, accions pròpies d´infermeria.

ACCIONS D´INFERMERIA

 • Prevenció de riscos
 • Educació sanitària: als alumnes i als professionals
 • Cures
 • Control de medicació
 • Elaboració de protocols  ( crisis comicials. Botó gàstric.U.P.P )
 • Relació amb professionals de  Centres Sanitaris
 • Registres segons necessitats dels alumnes
 • Relació amb els pares per aspectes de salut
 • Entrevistes, al llarg del curs, amb les famílies i els de nou ingrés, així com amb els professionals que tracten el nen
 • Suport i acompanyament a les famílies i nens en visites mèdiques, en el que la figura de la infermera hi está implicada per a les cures específiques
 • Control i reposició de material sanitari
 • Treball conjunt amb l´ equip multidisciplinari
 • Participació en el Claustre Escolar
 • Sessions clíniques amb el neuròleg i l´equip de fisios
 • Participació i suport en les activitats del Centre. ( Festes tradicionals, Colònies, Excursions i sortides culturals )
 • Participació  en els cursos que es fan dins del Centre