La Programació General Anual de Centre és un instrument que operativitza el Projecte de Direcció (objectius que es planteja l’equip directiu) i el Projecte Educatiu del Centre, al llarg d’un curs escolar i en el qual es concreten els objectius prioritaris a treballar.

 

PGAC 17-18

 

 

El futlletó que es dóna a les famílies a l'inici de curs és un recull d'informacions importants del centre a tenir en compte. S'especifica el calendari escolar, els serveis que oferim des de l'escola, els professionals que formem part de l'equip, entre d'altres.

Clica la imatge per veure el futlletó

Portada fulletó

Les NOFC són  el conjunt de normes, acords i decisions d'organització i funcionament que s'adopten per fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permeti assolir els objectius proposats en el PEC i en la PGC.

 

 Clica Aquí per obrir el DOC

PEC reelaborat els anys 2000-2001.

Actualment està en procés de renovació.


 

Organigrama on es mostren els engranatges de funcionament entre els diferents professionals i institucions entorn a l'escola.

CLICA AQUÍ PER VEURE'L