Imprimeix

Personal curs 18-19

 

TUTORES D'AULA:

EDUCADORES, PERSONAL DE SUPORT I EQUIP DE MIGDIA:

 

FISIOTERAPEUTES:

 INFERMERA:

 

 DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ I TAC:

- INFORMÀTICA

                       LOGOPEDES

 

EQUIP DIRECTIU:

 

TREBALLADORA SOCIAL més part d'ADMINISTACIÓ:

 

RECEPCIÓ i CONSERGERIA:

 

AUXILIAR DE CUINA I SERVEI:

 

ASSESSORAMENTS i REFERENTS: