Imprimeix
Vist: 1380

A nivell metodològic i a grans trets, el treball, a tots nivells, parteix de les necessitats individuals de l’alumnat tant a nivell emocional, afectiu, intel·lectual, motriu, de relació i de comunicació.

 

S’ofereix:

 

Els itineraris de treball venen marcats per les especificitats de cada grup-aula:

 

Tot i el treball multidisciplinar, cada disciplina segueix unes directius específiques.

Com a metodologia específica, es basa principalment en el concepte Bobath, però també s’utilitza, entre altres, el concepte Fröhlich, Le metayer, Halliwick...